Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ... (30 พ.ย. 2565)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน... (21 ก.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (12 ก.ค. 2565)  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และการแจ้งเบาะแส (04 ก.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งส... (17 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณราย... (14 ก.พ. 2565)
(ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก) เรื่อง การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประม... (14 ก.พ. 2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่... (14 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (13 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยว... (03 ธ.ค. 2564)
แผนรับสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก (02 พ.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครัั้งที่ 2)... (14 ต.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง ขอแก้ไขประก... (12 ต.ค. 2564)
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักวันแรก (11 ต.ค. 2564... (11 ต.ค. 2564)
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง (08 ต.ค. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (08 ต.ค. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (08 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก (พ.ศ.2566-2570) (30 ก.ย. 2564)
ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง 1669 (17 ส.ค. 2564)
Responsive image
สถานการณ์โควิดประเทศไทยวันนี้

รับฟังปัญหาจาก อสม. ในการ... (29 มี.ค. 2565)  

นโยบายไม่รับของขวัญหรือขอ... (14 ก.พ. 2565)  

ตัดหญ้า สองข้างทาง (09 ก.พ. 2565)  

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 พื้... (07 ก.พ. 2565)

กู้ชีพกู้ภัย อบต.แหลมสัก ... (11 ส.ค. 2564)

นายก อบต.แหลมสัก พร้อมเจ้... (05 ส.ค. 2564)

โครงการถนนลาดยาง สายเขาหม... (30 ก.ค. 2564)

นายก อบต.แหลมสักเข้าร่วมป... (24 ก.ค. 2564)

นายก และปลัด อบต.แหลมสัก ... (10 ก.ค. 2564)

อบต.แหลมสักเข้าช่วยเหลือผ... (21 เม.ย. 2564)

อบต.แหลมสัก ส่งมอบเตียงที... (21 เม.ย. 2564)

อบต.แหลมสักและหน่วยงานในพ... (11 เม.ย. 2564)

อบต.แหลมสัก ร่วมกับหน่วยง... (26 มี.ค. 2564)

อบต.แหลมสัก ระดมเจ้าหน้าท... (15 มี.ค. 2564)

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้อง... (15 ก.พ. 2564)

อบต.แหลมสัก ป้องกันวาตภัย... (15 ม.ค. 2564)

อบต.แหลมสักร่วมกับจิตอาสา... (28 ส.ค. 2563)

อบต.แหลมสักร่วมกับอุทยานธ... (28 ส.ค. 2563)

การประชุมประชาคมเพื่อ จัด... (16 ก.ค. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว ป้องก... (26 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ) ... (18 พ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเส... (02 พ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสท... (01 พ.ย. 2565)  
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวง กบ.ถ.๕... (19 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยเกาะยอ (ถนนสายในไส-หินราว... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหั... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ) ห... (05 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ ๑ และ หมู่... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย (15 ส.ค. 2565)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเสียง... (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาตีบนุ้ย ถ้ำพระไทย ถ้ำช... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านคล... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านคล... (22 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาตีบนุ้ย ถ้ำพระไทย ถ้ำช... (17 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งค้อ กว้าง ๔.๕๐ ... (25 พ.ค. 2565)
ประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยเกาะยอ (ถนนสายในไส-หินราว) หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก ... (19 พ.ค. 2565)
ประกาศโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสัก อำ... (18 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาตีบนุ้ย ถ้ำพระไทย ถ้ำช... (17 พ.ค. 2565)
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (12 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่รับผ... (11 พ.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 


แชทรูม