Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ (21 ส.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Slurry Seal Type 3 สายในไส – หินราว หม... (06 มี.ค. 2560)  
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ และระบบแรงดัน หมู่ที่ ๖ บ้านในไส (13 ก.พ. 2560)  
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองแรด หมู่ที่ ๕ (22 ธ.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาสำรองหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านอ่าวน้ำ) (02 พ.ย. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำประป... (26 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ (บ้านหินราว) (13 ต.ค. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ... (02 ก.ย. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เ... (17 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วและเสาธง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๒ (... (11 ม.ค. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้... (21 ธ.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ศพด.๑) แบบตอกเข็ม บ้านอ่าวน... (25 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองแรด หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่ ๒)... (09 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ซอยเตาถ่าน หมู่ที่ ๖ (03 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองแรด หมู่ที่ ๕ (09 ต.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ศพด.๑) แบบไม่ตอกเข็ม บ้านอ... (01 ต.ค. 2558)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (01 ต.ค. 2558)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนา... (17 ก.ย. 2558)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ... (17 ก.ย. 2558)
ประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ ค... (21 ส.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7565-6160    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th