Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (03 ต.ค. 2560)  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างเหมาการแพทย์ฉุกเฉิน และ ผู้ดูแลก... (02 ต.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ (21 ส.ค. 2560)  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจร... (24 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Slurry Seal Type 3 สายในไส – หินราว หม... (06 มี.ค. 2560)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ และระบบแรงดัน หมู่ที่ ๖ บ้านในไส (13 ก.พ. 2560)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจร... (31 ม.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองแรด หมู่ที่ ๕ (22 ธ.ค. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระ... (24 พ.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาสำรองหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านอ่าวน้ำ) (02 พ.ย. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำประป... (26 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ (บ้านหินราว) (13 ต.ค. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ... (02 ก.ย. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เ... (17 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วและเสาธง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๒ (... (11 ม.ค. 2559)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้... (21 ธ.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ศพด.๑) แบบตอกเข็ม บ้านอ่าวน... (25 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองแรด หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่ ๒)... (09 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ซอยเตาถ่าน หมู่ที่ ๖ (03 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองแรด หมู่ที่ ๕ (09 ต.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7565-6160    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th