Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยว... (03 ธ.ค. 2564)  
แผนรับสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก (02 พ.ย. 2564)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครัั้งที่ 2)... (14 ต.ค. 2564)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง ขอแก้ไขประก... (12 ต.ค. 2564)
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักวันแรก (11 ต.ค. 2564... (11 ต.ค. 2564)
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง (08 ต.ค. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (08 ต.ค. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (08 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก (พ.ศ.2566-2570) (30 ก.ย. 2564)
ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง 1669 (17 ส.ค. 2564)
ประกาศฉบับที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด... (16 ส.ค. 2564)
คำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษาฯ (11 มิ.ย. 2564)
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (22 เม.ย. 2564)
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (21 ธ.ค. 2563)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 2563)
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (14 ต.ค. 2563)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (01 ต.ค. 2563)
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (10 ส.ค. 2563)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 2563)
นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (14 ก.ค. 2563)
Responsive image
สถานการณ์โควิดประเทศไทยวันนี้

กู้ชีพกู้ภัย อบต.แหลมสัก ... (11 ส.ค. 2564)  

นายก อบต.แหลมสัก พร้อมเจ้... (05 ส.ค. 2564)  

โครงการถนนลาดยาง สายเขาหม... (30 ก.ค. 2564)  

นายก อบต.แหลมสักเข้าร่วมป... (24 ก.ค. 2564)

นายก และปลัด อบต.แหลมสัก ... (10 ก.ค. 2564)

อบต.แหลมสักเข้าช่วยเหลือผ... (21 เม.ย. 2564)

อบต.แหลมสัก ส่งมอบเตียงที... (21 เม.ย. 2564)

อบต.แหลมสักและหน่วยงานในพ... (11 เม.ย. 2564)

อบต.แหลมสัก ร่วมกับหน่วยง... (26 มี.ค. 2564)

อบต.แหลมสัก ระดมเจ้าหน้าท... (15 มี.ค. 2564)

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้อง... (15 ก.พ. 2564)

อบต.แหลมสัก ป้องกันวาตภัย... (15 ม.ค. 2564)

อบต.แหลมสักร่วมกับจิตอาสา... (28 ส.ค. 2563)

อบต.แหลมสักร่วมกับอุทยานธ... (28 ส.ค. 2563)

การประชุมประชาคมเพื่อ จัด... (16 ก.ค. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว ป้องก... (26 มิ.ย. 2563)

นายก อบต.แหลมสัก ร่วมติดต... (23 มิ.ย. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว การป้... (26 พ.ค. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว วิธีก... (26 พ.ค. 2563)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา... (25 เม.ย. 2563)
Responsive image
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติก... (11 ม.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองหลักไม้ไผ่ หมู่... (22 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก อำเภออ... (19 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไข่เน่า หมู... (18 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการ ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึ... (18 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Pur... (08 ต.ค. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองหลักไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำ... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไข่เน่า หมู่ที่ ๖ ตำ... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระ... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาตีบนุ้ย ถ้ำพระไทย ถ้ำช่องลม หาดอ่า... (16 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านคลองแรด (15 ก.ย. 2564)
ประกาศขาดทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15 ก.ย. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งค้อ (13 ก.ย. 2564)
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ถมดินปรับพื้นที่สำหรับวางถังระบบประปาหมู่ที่ ๕ บริเวณสระห... (24 ส.ค. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จัง... (23 ส.ค. 2564)
ประกาศเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี... (05 ส.ค. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ... (04 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Cape Seal สายเขาห... (29 ก.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image


แชทรูม


replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表