Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติ
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภานนอก ของสำนักงาน ปปช. ภายในวันที่ 31 พ.ค.2562 โดยสแกน QR Code นี้ 
...ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนฯ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (31 พ.ค. 2562)  
แจ้งเบาะแสการทุจริต (23 พ.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2562 (01 ม.ค. 2562)  
จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2561 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (22 ก.ย. 2560)
การยื่นชำระภาษีประจำปี (01 ม.ค. 2559)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ... (04 ธ.ค. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 อบต.แหลมสัก (01 ต.ค. 2558)
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำดีเด่น ปี 2558 (02 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จั... (17 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะ ซื้อติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บัญชีนวัตกร... (17 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Slurry Seal... (17 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (11 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บัญช... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหินราว จำนวน 14 บ่อ ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านคลองแรด จำนวน 20 บ่อ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Slurry Seal Type ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่า... (27 ก.พ. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ถนนลาดยาง สายควนตาซ้าย ม.1 (เงินอุดหนุน) (11 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Para Slurry Seal Type ๓ ... (29 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว Para Slurry Seal Type ๓ ช่วง ๓... (27 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเตาถ่าน หมู่ท... (11 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ม.6 (28 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ซื้อติดตั้งเตาเผาขยะ (28 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (21 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (ควนแป๊ะจี้) (15 ต.ค. 2562)
ประกาศ เผยข้อมูลราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6 (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 3 (26 ส.ค. 2562)
Responsive image
ถามตอบ
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th