Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พูดคุย/แลกเปลี่ยน
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสแกน QR Code ตามลิ้งค์ที่แสดงอยู่นี้
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (04 มิ.ย. 2563)  
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ อบต.แหลมสัก (27 พ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2563 (02 ม.ค. 2563)  
แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็... (12 ธ.ค. 2562)
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ป... (10 ต.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนฯ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (31 พ.ค. 2562)
แจ้งเบาะแสการทุจริต (23 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2562 (01 ม.ค. 2562)
จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2561 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (22 ก.ย. 2560)
การยื่นชำระภาษีประจำปี (01 ม.ค. 2559)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ... (04 ธ.ค. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 อบต.แหลมสัก (01 ต.ค. 2558)
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำดีเด่น ปี 2558 (02 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Slurry Seal Ty... (16 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก อำ... (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะ ซื้อติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) บัญชีนวัตกรรมไ... (26 พ.ค. 2563)  
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม 2 ) (12 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บั... (05 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหินราว ม.1 (22 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านคลองแรด ม.5 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง สายในไส-หินราว ม.6 (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหินราว จำนวน 14 บ่อ หมู่ที่... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านคลองแรด จำนวน 20 บ่อ หมู่ที... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) บัญชีนวั... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ มกราคม - มีนาคม 2563 (06 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จั... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บัญชีนวัตกร... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Slurry Seal... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (11 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บัญช... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหินราว จำนวน 14 บ่อ ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านคลองแรด จำนวน 20 บ่อ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Slurry Seal Type ... (03 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th