Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติ
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภานนอก ของสำนักงาน ปปช. ภายในวันที่ 31 พ.ค.2562 โดยสแกน QR Code นี้ 
...ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนฯ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แจ้งเบาะแสการทุจริต
01 ม.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2562
14 ธ.ค. 2560 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2561
22 ก.ย. 2560 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
01 ม.ค. 2559 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก การยื่นชำระภาษีประจำปี
04 ธ.ค. 2558 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
01 ต.ค. 2558 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 อบต.แหลมสัก
02 ก.ค. 2558 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำดีเด่น ปี 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th