Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติ
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
31 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนฯ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แจ้งเบาะแสการทุจริต
01 ม.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2562
14 ธ.ค. 2560 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2561
22 ก.ย. 2560 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
01 ม.ค. 2559 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก การยื่นชำระภาษีประจำปี
04 ธ.ค. 2558 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
01 ต.ค. 2558 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 อบต.แหลมสัก
02 ก.ค. 2558 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำดีเด่น ปี 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th