Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พูดคุย/แลกเปลี่ยน
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. คลองไข่เน่า หมู่ที่ 6
07 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างไฟฟ้าถนนแบบพลังแสงอาทิตย์
05 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6
01 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
02 มี.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
01 มี.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
05 ก.พ. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ สายอ่าวน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
22 ม.ค. 2564
ถึง
29 ม.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) ตามบัญชีแบบนวัตกรรม งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
ถึง
31 ม.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเร่าร่อตุลอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ชุด
01 ม.ค. 2564
ถึง
31 ม.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564
Responsive image