Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2565
ถึง
30 ก.ย. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
11 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
06 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
05 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยเกาะยอ (ถนนสายในไส-หินราว) หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
29 เม.ย. 2565
ถึง
24 พ.ค. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ชนิดออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
26 เม.ย. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านคลองแรด กว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (งวดที่ 1 ครั้งที่ 3)
18 เม.ย. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านคลองแรด กว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (งวดที่ 1)
07 เม.ย. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ชนิดออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
01 เม.ย. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านคลองแรด กว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
11 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๘-๐๑๔ สายในไส-หินราว หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมสัก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐