Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ต.ค. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
18 ต.ค. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการ ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
18 ต.ค. 2564
ถึง
25 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไข่เน่า หมู่ที่ ๖
08 ต.ค. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติมเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รหัส 01020004 แบบ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ติดตั้ง ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
27 ก.ย. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
27 ก.ย. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไข่เน่า หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
27 ก.ย. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองหลักไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
16 ก.ย. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศเปิดเผยราคากลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาตีบนุ้ย ถ้ำพระไทย ถ้ำช่องลม หาดอ่าวน้ำ โดยก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๒๐ ตารางเมตร อบต.แหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
15 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศขาดทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ก.ย. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านคลองแรด
Responsive image