Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พูดคุย/แลกเปลี่ยน
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ส.ค. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสักร่วมกับอุทยานธารโบกขรณี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พื้นที่บ้านอ่าวน้ำ ต.แหลมสัก

28 ส.ค. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสักร่วมกับจิตอาสาจัดกิจกรรมเก็บขยะริมหาดอ่าวน้ำ ต.แหลมสัก

26 มิ.ย. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน แนะประชาชนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน ในช่วงเกิดสถานการณ์ไฟป่า

23 มิ.ย. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก นายก อบต.แหลมสัก ร่วมติดตามการทำงานโครงการขยายเขตประปาและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถนนสายควนตาซ้าย ม.1 บ้านหินราว

26 พ.ค. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว วิธีการป้องกันภัยพิบัติ น้ำท่วม (Flood)

26 พ.ค. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว การป้องกันอันตรายจากสารเคมีเบื้องต้น

26 ส.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

20 ส.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้่บริการการดำเนินการเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุผู้พิการ

26 ก.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว เตรียมพร้อมรับมือวาตภัย

10 มิ.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ)จังหวัดกระบี่ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
Responsive image