Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ส.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก กู้ชีพกู้ภัย อบต.แหลมสัก เจ้าหน้าที่ชำนาญการอาสาพิทักษ์งูอ่าวลึก ช่วยจับงูในพื้นที่ ต.แหลมสัก ซึ่งงูนอนขวางถนน ชาวบ้านไม่กล้าใช้เส้นทาง

05 ส.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก นายก อบต.แหลมสัก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเปิดทางต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร เนื่องจากวาตภัยในพื้นที่

30 ก.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก โครงการถนนลาดยาง สายเขาหมี - นาใน หมู่ที่ 5 แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้พี่น้องใช้งาน

24 ก.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก นายก อบต.แหลมสักเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

10 ก.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก นายก และปลัด อบต.แหลมสัก นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนพังและต้นปาล์มล้มขวางถนน

21 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสัก ส่งมอบเตียงที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

21 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสักเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ส่งผลให้หลังคาพังเสียหาย

11 เม.ย. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสักและหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยระงับเหตุเพลิงใหม้บ้านประชาชน

26 มี.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสัก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันระวังภัยจากไฟป่าไม่ให้ลุกลามสู่บ้านประชาชนชนบ้านอ่าวน้ำ จากเหตุไฟไหม้บนภูเขาอ่าวน้ำ

15 มี.ค. 2564
กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสัก ระดมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการซ่อมแซมถังประปา บ้านเกาะยอ หมู่ที่ 1
Responsive image