Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พูดคุย/แลกเปลี่ยน
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
รายงานสถานะทางการคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
31 พ.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
30 เม.ย. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
30 เม.ย. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
31 มี.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
31 มี.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
29 ก.พ. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
29 ก.พ. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
31 ม.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
31 ม.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th