Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติ
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น
17 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
17 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
17 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
17 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศเจตนารมย์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
27 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th