Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติ
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
05 ก.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3
05 ก.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (ภาระค่าใช้จ่าย)
05 ก.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (บัญชีจัดคนสู่ตำแหน่ง)
05 ก.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3
02 ส.ค. 2561 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2
02 ส.ค. 2561 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ภาระค่าใช้จ่าย)
02 ส.ค. 2561 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2
01 พ.ค. 2561 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
01 พ.ค. 2561 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ภาระค่าใช้จ่าย)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th